Нямате артикули в количката.

Нямате артикули в количката.

Нямате артикули в количката.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер, чрез собствен транспорт на „ТЕКРИДА“ до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта .

Преди изпращане на поръчаната стока, „ТЕКРИДА” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„ТЕКРИДА“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „ТЕКРИДА” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

„ТЕКРИДА“ обработва поръчките в работно време до 18 часа в деня на поръчката, а направените поръчки след този час се обработват на следващия ден.

Доставката обичайно се извършва от 3 до 40 дни.

Наличните стоки се доставят от куриера в рамките на 3 работни дни.

При плащане по банков път всички срокове започват да текат след заверяването на указаната договорна сума по сметка на “Текрида”.

   Във връзка с промените в Наредба № Н–18 от 2006 г, Ви уведомяваме, че считано от 01.04.2019 г.  Текрида ЕООД  стартира използването на услугата наложен платеж чрез пощенски паричен превод от лицензиран пощенски оператор, предлагана от куриерска фирма Еконт Експрес.

По смисъла на Наредба № Н–18 при този вид наложен платеж търговците се освобождават от задължението да издават касов бон. За направеното от Вас като наши клиенти плащане (събран наложен платеж) Еконт ще Ви издава разписка за пощенски превод. Тази разписка замества касовия бон като разходно оправдателен документ за извършеното плащане.

Повече информация:

Законовото основание за услугата е регламентирано с Наредба № Н–18 от 2006 г, Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.).

Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис и при плащане куриерът дава документ за извършеното плащане.

При установяване на дефект Потребителят е длъжен да опише констатирания дефект като изисква формуляр от куриера. Ако Потребителят не направи това, се счита, че стоката е приета без дефекти.

При поръчка с наложен платеж Потребителят има право да отвори и прегледа стоката преди да заплати цената.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

„ТЕКРИДА” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

РАЗНОС

 • ТЕКРИДА“ предлага услугата “разнос до врата” на закупената стока,  независимо от наличието на асансьор.
 • Услугата “разнос до врата” означава доставка на закупената стока от входа на жилищната сграда до дома на Потребителя. Разнос до врата може да бъде поръчан само при условие, че има поръчана доставка на поръчаната стока.
 • При заявена услуга “разнос до врата” „ТЕКРИДА“ носи пълна отговорност за дефекти, причинени при нейното осъществяване.
 • „ТЕКРИДА“ Не носи отговорност при невъзможност закупената стока да премине през вратите/ коридорите на жилището/ сградата на Потребителя.

МОНТАЖ

 • „ТЕКРИДА“ предлага услугата монтаж. Монтажът се извършва по предварителен график срещу заплащане.
 • Монтаж може да бъде поръчан само при условие, че има поръчана доставка на поръчаната стока, като монтажът не включва услуга “ разнос до врата”.
 • За извършване на услугата монтаж са необходими следните условия:
 • Да се подсигури достъп до обекта в предварително уговорено време, като е задължително наличието на електрозахранване;
 • Помещението в което ще се извършва монтажа, трябва да е с приключили строително монтажни дейности;
 • Монтажникът е снабден с консумативи, касаещи монтажа на модулите;
 • Строително- ремонтните дейности, по подготовката на стените и инсталациите, за свързване на съответните уреди, не са предмет на този монтаж. Подготовката на помещението е предшестваща дейност и е за сметка но Потребителя, по схема, приложена към Одобрения проект на настоящия Договор;